Trenerzy

Anna Breś

Dziekan pedagogiki AHE
Koordynator merytoryczny ŁAPS

Dowiedz się więcej

Agnieszka Burchacka

Logopeda, polonistka, absolwentka studiów polonistycznych na UŁ.

Dowiedz się więcej

Mirosław Mielczarek

Pedagog o specjalności opiekuńczej i resocjalizacyjnej.

Dowiedz się więcej

Katarzyna Paliwoda

Pedagog, dydaktyk, wykładowca, autorka publikacji metodycznych.

Dowiedz się więcej

Błażej Trzęsowski

Psycholog – specjalność sądowa i penitencjarna, psycholog transportu.

Dowiedz się więcej