O młodzieży – optymistycznie(j) – podstawy profilaktyki pozytywnej

Certyfikowana konferencja metodyczna

13 września 2016 roku
godzina: 13.00
Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, aula G1

O nas

Głównym założeniem Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej jest wspieranie szkół, instytucji oświaty, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów oraz rodziców w formułowaniu skuteczniejszych działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami społecznymi. Formuła warsztatów oraz spotkań z ekspertami zakłada nie tylko wyposażanie w wiedzę, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności społecznych i wzmacnianie tych postaw, które w przyszłości będą pomocne w podejmowaniu przez uczniów samodzielnych, autonomicznych i przemyślanych decyzji i kreowaniu w nich takich postaw.

O co nam chodzi – do czego dążymy?

O co nam chodzi – do czego dążymy?

Działania Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej są skoncentrowane na dwóch głównych obszarach:

 • Projektowanie i realizowanie działań w zakresie profilaktyki (diagnoza zagrożeń i skali zachowań ryzykownych, warsztaty edukacyjne i konferencje metodyczne, seminaria, spotkania profilaktyczne, prelekcje, kampanie społeczne, szkolenia specjalistyczne)
 • Współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy osobom z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby uzależnione, zażywające środki psychoaktywne, ofiary/sprawcy przemocy)

Rada programowa

Przewodniczący Rady Programowej - prof. ndzw. dr hab. Jacek Kurzępa,

 • prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko,
 • prof. dr hab. Irena Motow,
 • doc. dr Sylwester Bębas,
 • dr Marzena Netczuk - Gwoździewicz,
 • dr Tomasz Safjański,
 • dr Mariusz Michalski,
 • dr Paweł Łabuz,
 • dr Dariusz Sarzała,
 • dr Elżbieta Woźnicka,
 • dr Leszek Kuras,
 • mgr Daria Modrzejewska,
 • mgr Dorota Janułajtys.

Patronat

Patronat honorowy:

  marszalekprezydentkuratorium oswiaty

 

Patronat medialny:

Tvp lodz radio lodz