Edukacyjna Akcja Profilaktyczna „Zimowy Survival”

Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej rozpoczyna drugi rok działalności. Przez ten czas zorganizowaliśmy 16  konferencji metodycznych, szkoleń specjalistycznych i warsztatów edukacyjnych. Wyposażyliśmy w wiedzę i umiejętności związane z przeciwdziałaniem nowym uzależnieniom i zagrożeniom. W wydarzeniach wzięło udział blisko 700  uczniów, nauczycieli i rodziców z województwa łódzkiego

Obecnie zapraszamy do udziału w Edukacyjnej Akcji Profilaktycznej „Zimowy Survival”. Przygotowaliśmy specjalny pakiet warsztatów i szkoleń propagujących ideę profilaktyki pozytywnej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Celem warsztatów jest ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń.

OFERTA WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW

 • Nie łam się, życie może być cool
 • Nie dopalaj na zimę
 • Zimą surfuj bezpiecznie
 • Nie gromadź zapasów na zimę – odżywiaj się zdrowo
 • Dyskotekowa profilaktyka. Baw się bezpiecznie i świadomie do końca
 • Pierwszy raz – to jest moja świadoma decyzja
 • Co robić zimą?

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 • Depresja wieku dorastania 
 • Zachowania autoagresywne
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży 
 • Stres szkolny
 • Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie
 • Jak budować konstruktywne relacje w grupie 
 • Co robić zimą”?

"O młodzieży optymistycznie(j) - podstawy profilaktyki pozytywnej" - relacja z konferencji

Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej – rozpoczynamy drugi rok naszych działań.

 

W dniu 13 września 2016 r. odbyła się pierwsza, powakacyjna certyfikowana konferencja metodyczna O młodzieży – optymistycznie(j) – podstawy profilaktyki pozytywnej. Naszym gościem był prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

Spotkanie było poświęcone propagowaniu idei profilaktyki pozytywnej, zakładającej pracę na potencjale i możliwościach ucznia. Konferencja była także okazją do szerszej dyskusji o konstruktywnym, prospołecznym zaangażowaniu młodych ludzi.

Konferencją zainaugurowaliśmy drugi już rok działania Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w listopadzie. Szczegóły podamywkrótce.

  

Relacja z konferencji "Nowe narkotyki i przestępczość narkotykowa. Co warto wiedzieć?"

Dnia 11.05.2016 Odbyło się, ostatnie przed wakacjami, spotkanie z ekspertem, pod hasłem: "Nowe narkotyki i przestępczość narkotykowa. Co warto wiedzieć?" 

Głównym prelegentem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień. Drugą część spotkania poprowadził specjalista z zakresu technologii cyfrowych i uzależnień, Pan Leszek Roszczenko.

Konferencja adresowana była głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów bibliotek, kuratorów, policjantów, oraz rodziców.

W pierwszej części spotkania, prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko omówił mechanizmy działania świata przestępczego i jego uwarunkowania, wskazując między innymi, na aktualne przyczyny rozwoju tego zjawiska.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji o kierunkach działań profilaktycznych wobec „kuszących” ofert rynku narkotykowego, skierowanych do dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji podsumowano także pierwszy rok działań, podejmowanych przez Łódzką Akademię Profilaktyki Społecznej. W trakcie tego roku szkolnego z oferty warsztatów skorzystało ponad 600 uczniów z całego województwa Łódzkiego. Warto podkreślić, iż cykliczne spotkania z ekspertami w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, spotykały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szerokiego grona odbiorców. 

Certyfikowana konferencja metodyczna Magnetyzm grupy rówieśniczej - style zagospodarowania

Relacja z konferencji "Cyfrowi tubylcy – technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka"

Dnia 12.02.2016 odbyło się kolejne już spotkanie z ekspertem, pod hasłem:

"Cyfrowi tubylcy – technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka"

Głównym prelegentem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień. Drugą część spotkania poprowadzili eksperci z zakresu technologii cyfrowych i uzależnień, Pani Agnieszka Taper, oraz Pan Leszek Roszczenko.

Eksperci poddali szerszej dyskusji wpływ, jaki mają współczesne technologie cyfrowe na rozwój dzieci i młodzieży. Zwrócili także uwagę na główne zagrożenia związane z funkcjonowaniem w świecie medialnym. Ważnym punktem spotkania była również dyskusja na temat dobrych praktyk w profilaktyce- czyli jak edukować dzieci do właściwego odbioru mediów, oraz co robić w sytuacji gdy świat medialny jest dla ucznia zagrożeniem.

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych z woj. łódzkiego.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji!

DSC03967

 

DSC03968

 

DSC03972

 

DSC03974