Metody i narzędzia komputerowe stosowane w przedszkolu

ZAPISZ SIĘ

Cel szkolenia :

  • Wskazanie zasobów i możliwości wykorzystania wybranych narzędzi TIK w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
  • Poznanie przez nauczyciela specyfiki pracy z prezentowanymi narzędziami w kontekście predyspozycji rozwojowych uczniów oraz stosowanych przez nich narzędzi komunikacji
  • Poznanie wybranych metod oraz form pracy zdalnej i stacjonarnej / poznanie form pracy zdalnej i hybrydowej
  • Przedstawienie specyfiki zainteresowania dziecka oraz rozbudzenia naturalnej ciekawości tematem z wykorzystaniem narzędzi online
  • Poznanie narzędzi tworzenia własnych pomocy dydaktycznych przydatnych nauczycielowi przedszkola w pracy zdalnej z dzieckiem

Wersja pierwsza szkolenia: Szkolenie może być realizowane w dwóch etapach. Pierwsze spotkanie prezentacja narzędzi oraz przekazanie instrukcji do samodzielnej pracy nauczyciela. Spotkanie drugie: -pytania i odpowiedzi – warsztat praktyczny.

Wersja druga szkolenia: Spotkanie jednorazowe z możliwością konsultacji mailowej z wykładowcą, po szkoleniu.

Czas trwania: do uzgodnienia (od 2 do  3 godzin)

Forma: szkolenie online z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting

Specyfika rozwojowa dziecka przedszkolnego, szybkość zmęczenia tematem i uważność w doborze metod i form pracy zdalnej dla dziecka – to tematyka szkolenia. Odpowiedzią na pytanie jak dziecko pracuje zdalnie, jakimi metodami można się w tej pracy posłużyć – będzie właśnie to szkolenie. Dodatkowo zaprezentowane zostaną zasoby sieci już istniejące, przydatne w pracy z dzieckiem. Poruszona zostanie też tematyka dotycząca rozwoju dziecka i jego potrzeby obcowania z grupą rówieśniczą. Zaprezentowane zostaną narzędzia pracy grupowej w formule zdalnej.