„W grupie siła” – praca zdalna z grupą uczniów

ZAPISZ SIĘ

Cel szkolenia :

  • Wskazanie zasobów i możliwości wykorzystania wybranych narzędzi TIK w pracy z grupą uczniów
  • Poznanie przez nauczyciela specyfiki pracy z prezentowanymi narzędziami w kontekście predyspozycji rozwojowych uczniów, ich przygotowania do pracy grupowej oraz stosowanych przez nich narzędzi komunikacji
  • Poznanie wybranych metod oraz form grupowej pracy zdalnej
  • Przedstawienie specyfiki oceniania ucznia, grupy uczniów i ich pracy w czasie realizacji zdalnego nauczania
  • Prezentacja wybranych narzędzi pracy zdalnej w kontekście pracy grupowej – metodyczne podstawy pracy w grupie online

Wersja pierwsza szkolenia: Szkolenie może być realizowane w dwóch etapach. Pierwsze spotkanie prezentacja narzędzi oraz przekazanie instrukcji do samodzielnej pracy nauczyciela. Spotkanie drugie: -pytania i odpowiedzi – warsztat praktyczny.

Wersja druga szkolenia: Spotkanie jednorazowe z możliwością konsultacji mailowej z wykładowcą, po szkoleniu.

Czas trwania: do uzgodnienia (od 2 do  3 godzin)

Forma: szkolenie online z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting

 

 

Dlaczego ważne jest w pracy i nauczaniu zdalnym organizowanie pracy grupowej, jak ją organizować i jak nad nią sprawować pedagogiczny nadzór opowiada to szkolenie.