Narzędzia interaktywne w pracy zdalnej z uczniem

ZAPISZ SIĘ

Cel szkolenia :

  • Wskazanie zasobów i możliwości wykorzystania wybranych narzędzi interaktywnych w pracy z uczniem
  • Poznanie przez nauczyciela specyfiki pracy z prezentowanymi narzędziami w kontekście predyspozycji rozwojowych uczniów oraz stosowanych przez nich narzędzi komunikacji
  • Poznanie wybranych metod oraz form pracy zdalnej oraz hybrydowej w oparciu o interaktywne narzędzia chmury
  • Przedstawienie specyfiki oceniania ucznia i jego pracy w czasie realizacji zdalnego nauczania
  • Praca samodzielna ucznia – jako forma interaktywnej reakcji na działania dydaktyczne

Wersja pierwsza szkolenia: Szkolenie może być realizowane w dwóch etapach. Pierwsze spotkanie prezentacja narzędzi oraz przekazanie instrukcji do samodzielnej pracy nauczyciela. Spotkanie drugie: -pytania i odpowiedzi – warsztat praktyczny.

Wersja druga szkolenia: Spotkanie jednorazowe z możliwością konsultacji mailowej z wykładowcą, po szkoleniu.

Czas trwania: do uzgodnienia (od 2 do  3 godzin)

Forma: szkolenie online z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting

 

Co to jest interaktywność, jak można takie zasoby wykorzystać w pracy zdalnej z uczniem – odpowie nam na te pytania właśnie to szkolenie. Poznanie zasobów, praca z zasobami, umiejętność ich modyfikacji – to podstawowa wiedza niezbędna do realizacji skutecznego nauczania zdalnego.